Start Grätest Sme´hits Galten Lasse Slirar Vidare

Tillbaka till Sme´sidan

Ärade besökare, du har nu kommit in i vårt allra heligaste utrymme, nämligen texterna. Där kan du ta del av dessa ordagrant återgivna anekdoter, självupplevda fantasier eller rena skrönor, om du så vill. Tyvärr så har vi inte hunnit nedteckna alla ännu men räknar med att ha detta klart innan vi har nått pensionsålder. Glöm ej copyrighten om du vill använda dem i något officiellt sammanhang.

Mycket nöje

De med ett + framför sig finns

[Start] [Grätest Sme´hits] [Galten Lasse] [Slirar Vidare]

© Sme´ns Baglomma         Design och Produktion Patric Jeppsson